SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2018/2019

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  56.2016.2017 z dnia 19 czerwca 2017r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

  

Nr w zestawie Zajęcia edukacyjne Autor Tytuł programu Wydawnictwo
         
SP 01/2018/2019 Edukacja wczesnoszkolna Marzena Kędra „Doświadczania świata” edukacja wczesnoszkolna .Program nauczania dla I etapu kształcenia. Nowa Era
SP 02/2018/2019 Informatyka Michał Kęska Lubię to!” Program nauczania  informatyki w szkole podstawowej Nowa Era
SP 03/2018/2019 Zajęcia komputerowe Grażyna Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej”. MIGRA
SP 04/2018/2019 Informatyka Grażyna Koba Program nauczania. „Z  nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla SP. Klasa IV- VIII”. MIGRA
SP 05/2018/2019 Informatyka Grażyna Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej”. MIGRA
SP 06/2018/2019 Język angielski Dorota Sikora-Banasik „Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III”. Nowa Era
SP 07/2018/2019 Język angielski  Dorota Wosińska „Program nauczania j. angielskiego dla klas IV-VI”. Nowa Era
SP 08/2018/2019 Język angielski K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska „Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 09/2018/2019 Język niemiecki Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik „Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej”. PWN
SP 10/2018/2019 Język niemiecki Sylwia Rapacka,K.Wójcik „Program nauczania j. niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej”. PWN
SP 11/2018/2019 Język ukraiński Anna Mazur

Łucja Drozd

„Program nauczania j. ukraińskiego dla klas I-III szkoły podstawowej  WSiP
SP 12/2018/2019 Religia Ks. Dr T.Śmiech „W Rodzinie Dzieci Bożych – Program nauczania  religii dla klas I – III szkoły podstawowej” JEDNOŚĆ
SP 13/2018/2019 Religia ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek  „Odkrywamy tajemnice Bożego Świata – Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej” JEDNOŚĆ
SP 14/2018/2019 Religia ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin – program nauczania religii dla klasy VI-VII i gimnazjum: JEDNOŚĆ
SP 15/2018/2019 Religia greko – katolicka Metropolitalna Komisja Katechetyczna Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej  

 

„ Bóg moim Ojcem”

 
SP 16/2018/2019 Język polski Anna Klimowicz

Krystyna Brząkalik

„Teraz Polski !” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.  

Nowa Era

SP 17/2018/2019 Język polski Marlena Derlukiewicz Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII. „Nowe słowa na start!” Nowa Era
SP 18/2018/2019 Matematyka M. Braun

A. Mańkowska

M.Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach IV – VIII.  

Nowa Era

SP 19/2018/2019 Matematyka  M. Jacewicz

M. Karpiński 

J. Lech 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach IV-VI.  

GWO

SP 20/2018/2019 Historia Tomasz Maćkowski Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś.” Nowa Era
SP 21/2018/2019 Historia i społeczeństwo Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

„My i historia”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej”.  

PWN

SP 22/2018/2019 Przyroda Jolanta Golanko „Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 23/2018/2019 Zajęcia techniczne  Ł.Łabecki

M. Łabecka

„Program nauczania techniki w szkole podstawowej”. Nowa Era
SP 24/2018/2019 Technika Ł.Becki , M. Łabecka „Jak to działa” Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej” Nowa Era
SP 25/2018/2019 Muzyka Maria Gromek

Grażyna Kilbach

„ Lekcja muzyki.

Program nauczania klas IV-VI”.

Nowa Era
SP 26/2018/2019 Muzyka Maria Gromek

Grażyna Kilbach

„ Lekcja muzyki.

Program nauczania klas IV-VIII”.

Nowa Era
SP 27/2018/2019 Plastyka Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„ Do dzieła.

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej”.

Nowa Era
SP 28/2018/2019 Plastyka Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła. Program nauczania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 29/2018/2019 Wychowanie fizyczne U.Białek, J.Wolfart-Piech Magia Ruchu JU.DM-WFs.c.
SP 30/2018/2019 Wychowanie fizyczne Urszula Kierczak „Od zabawy do sportu i rekreacji” IMPULS
SP 31/2018/2019 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

 

FOSZE
SP 32/2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk „Wędrując ku dorosłości” RUBIKON
SP 33/2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie T. Król „Wędrując ku dorosłości” RUBIKON
SP 34/2018/2019 Język ukraiński Anna Mazur

Łucja Drozd

Program nauczania j. ukraińskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej”  

WSiP

SP 35/2018/2019 Religa grecko- katolicka Metropolitalna Komisja Katechetyczna Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej  

„ Poznaję Pana Boga”

 

 

SP 36/2018/2019 Biologia Anna Zdziennicka „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia Nowa Era
  Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie” Nowa Era
SP 37/2018/2019 Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa”. Nowa Era
SP 38/2018/2019 Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin „Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery”. Nowa Era
SP 39/2018/2019 Fizyka Marcin Braun 

Weronika Śliwa

„Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. To jest fizyka”. Nowa Era

Pozytywnie zaopiniowany Uchwałą nr 21.2017.2018 dn. 14 czerwca 2018r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.