Spotkania organizacyjne dla rodziców przedszkola i klasy pierwszej 2020/2021

Mając na uwadze aktualne wytyczne i zalecenia przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego- Koronawirus SARS-CoV-2 spotkania organizacyjne dla rodziców przedszkola oraz rodziców klasy pierwszej z dyrektorem placówki i wychowawcami na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach 26- 27.08.2020 według poniżej zamieszczonego harmonogramu oraz procedury.

Procedura:

  1. Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej szkoły (wejście na spotkanie od strony sali gimnastycznej).
  2. Wszyscy uczestnicy spotkania muszą posiadać maseczkę ochronną( maseczka musi być założona przez cały czas pobytu na terenie placówki).
  3. Przed wejściem na teren placówki wszyscy uczestnicy dokładnie dezynfekują ręce.
  4. Należy zachowywać odstęp od innych osób (min. 1.5 m).
  5. Miejsca siedzące na sali gimnastycznej zostaną przygotowane z zachowaniem odległości wymaganej przez GIS.

 

Harmonogram spotkania:

26.08.2020

 

godz. 15: 30- 16:30 grupa 3-4 latki

 

godz. 17: 00- 18:00 grupa 4-5 latki

 

27.08.2020

 

godz. 15:30- 16:30 grupa 6 latki

 

godz. 17: 00 – 18:00 klasa I

 

Po spotkaniu będzie możliwość podpisania umów oraz pozostałych dokumentów w części wspólnej budynku (przedsionku szkoły od strony sali gimnastycznej).