Grono Pedagogiczne Szkoły

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

im. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Andrzej Urban- dyrektor placówki

                                                                                  mgr Katarzyna Szydełko- wicedyrektor placówki 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Maria Pater – Ficek- edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Barna – edukacja wczesnoszkolna, biologia, technika

mgr Robert Styrkowiec – matematyka, informatyka, historia

mgr Katarzyna Chrząszcz- wychowanie fizyczne

mgr Dorota Pachura- religia, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Turkosz- informatyka, chemia

mgr Magdalena Kędzior- fizyka, chemia, biologia

mgr Joanna Łowkiel- muzyka, plastyka, terapeuta

mgr Gabriela Seweryniak- język polski, język niemiecki

mgr Marlena Rudziak – pedagog szkolny – terapeuta

mgr Izabela Firlej-Wielgucka – nauczyciel logopeda, oligofrenopedagog                 

mgr Joanna Kalagasidis- oligofrenopedagog, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Daria Jarosławska- język angielski, świetlica

mgr Jarosława Koczańska- edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Malwina Rząsa- edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Anna Germanowicz- biblioteka, oligofrenopedagog, świetlica

Ks. mgr Paweł Berezka- religia grecko katolicka, język ukraiński

Ks. mgr Tomasz Aszurkiewicz- religia rzymsko katolicka

mgr Wiesława Szapował- język polski, oligofrenopedagog 

mgr Katarzyna Szydełko- język angielski, geografia, doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Studzińska- oligofrenopedagog, świetlica

mgr Kinga Bobela- oligofrenopedagog

mgr Joanna Smyk- Myszograj- oligofrenopedagog, świetlica

mgr Jarosława Koczańska- edukacja dla bezpieczeństwa