Grono Pedagogiczne Szkoły

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

im. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Wiesława Szapował – dyrektor placówki

mgr Katarzyna Szydełko – wicedyrektor placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Maria Pater – Ficek

mgr Danuta Barna 

mgr Mirosława Wrotna

mgr Robert Styrkowiec 

mgr Katarzyna Chrząszcz

mgr Dorota Pachura

mgr Małgorzata Turkosz

mgr Magdalena Woźniak

mgr Joanna Łowkiel

mgr Gabriela Seweryniak

mgr Marlena Rudziak – pedagog szkolny – terapeuta

mgr Izabela Firlej-Wielgucka – nauczyciel logopeda, oligofrenopedagog                 

mgr Joanna Kalagasidis

mgr Daria Jarosławska

mgr Jarosława Koczańska

mgr Malwina Rząsa

mgr Iwona Rokita

mgr Magdalena Woźniak

mgr Anna Germanowicz

Ks. mgr Paweł Berezka

Ks. mgr Tomasz Aszurkiewicz