Biblioteka

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2021/2022

Poniedziałek 11.30-12.30,  13.30-14.30

Wtorek 12.40- 13.40-14.40

Środa 7.40- 8.40, 9.40- 10.40, 12.45-13.45

Czwartek 11.30- 12.30- 13.30

Piątek 10.45-11.45-12.45