STAWKA ZA WYŻYWIENIE

 

 

STAWKA ZA MIESIĄC  MAJ   2021 r.   ZA PRZEDSZKOLE

 

 

60,00 zł – opłata   stała

 

 20 dni po 6,00 zł = 120,00 zł.  –  wyżywienie

 

 

 

 

WYŻYWIENIE  – SZKOŁA MAJ

 

20 dni po 6,00 zł = 120,00 zł  – wyżywienie

 

 

Opłaty uiszczamy do 15 każdego miesiąca u intendenta w szkole w Rokitkach  ( w poniedziałek i czwartek do godz.15 )

 

 

STAWKA ZA MIESIĄC  KWIECIEŃ  2021 r.   ZA PRZEDSZKOLE

 

 

60,00 zł – opłata   stała

 

 10 dni po 6,00 zł = 60,00 zł.  –  wyżywienie

 

WYŻYWIENIE  – SZKOŁA

Opłaty uiszczamy do 15 każdego miesiąca u intendenta w szkole w Rokitkach  ( w poniedziałek i czwartek do godz.15 )

 

 

 

 

STAWKA ZA MIESIĄC MARZEC  2021 r.   ZA PRZEDSZKOLE

 

 

60,00 zł – opłata   stała

 

 23 dni po 6,00 zł = 138,00 zł.  –  wyżywienie

 

 

 

 

WYŻYWIENIE  – SZKOŁA

 

23 dni po 6,00 zł = 138,00  zł

 

Opłaty uiszczamy do 15 każdego miesiąca u intendenta w szkole w Rokitkach  ( w poniedziałek i czwartek do godz.15 )