POBIERANIE OPŁAT

OPŁATY ZA OBIADY PRZYJOMOWANE W PRZEDSIONKU BUDYNKU
PRZEZ PANIĄ INTENDENTKĘ MGR ALICJĘ GRZĄDZIEL

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00-15.00

 

Opłaty uiszczamy do 20 każdego miesiąca u intendenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rokitkach