POBIERANIE OPŁAT

OPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE W BUDYNKU ZSP
PRZEZ PANIĄ INTENDENT MGR ALICJĘ GRZĄDZIEL

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00-15.00

 

LUB NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
96 8644 0000 0000 0778 2000 0040

(BANK SPÓŁDZIELCZY)

PRZY WPŁACIE NA KONTO BANKOWE PROSIMY WPŁACAĆ KWOTY DOKŁADNIE TAKIE JAK WSKAZANO PRZEZ INTENDENTA

 

Opłaty uiszczamy do 20 dnia każdego miesiąca