Kolejny rok szkolny i kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Wiedza i kompetencje”

Nasi uczniowie nie próżnują, tylko ciężko pracują. Już od września nasi uczniowie ponownie biorą  udział w różnorodnych zajęciach organizowanych w ramach programu „wiedza i kompetencje”. To właśnie dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość rozwijania swoich szczególnych uzdolnień, zainteresowań lub wyrównywania szans edukacyjnych.