Rodzaje kątów

Dnia 5 listopada 2019 uczestnicy zajęć z matematyki pod okiem pana mgr Roberta Styrkowca rozwijali umiejętności rozróżniania poszczególnych rodzajów kątów, rysowania poszczególnych rodzajów kątów  oraz rozwiązywania zadań związanych z zegarem. Utrwalali pojęcia :podstawowe figury geometryczne: punkt, półprosta, prostopadłość prostych, ramię kąta, wierzchołek kąta, obszar kąta, rodzaje kątów : wypukłe, wklęsłe, proste, ostre, rozwarte, pełne, półpełne.