Szkoła i przedszkole zabezpieczone

Szkoła i przedszkole zabezpieczone
Od dzisiaj do szkoły i przedszkola w Rokitkach rodzice mogą wejść uprzednio dzwoniąc przy drzwiach. Przy każdym wejściu zamontowano dzwonek do drzwi, aby postronne osoby nie weszły na teren ośrodka – to ochrona naszych uczniów przed koronawirusem. Dodatkowo w czterech miejscach w szkole zamontowano pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, z którego w każdej chwili mogą skorzystać uczniowie. W każdej toalecie są: mydło, płyn dezynfekcyjny, papier, ręczniki papierowe. Już kilka dni temu wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat właściwej higieny.