KALENDARZ KLASYFIKACJI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

KALENDARZ KLASYFIKACJI UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I półrocze

21.12.2020r. – termin poinformowania rodziców
o grożących uczniom półrocznych ocenach niedostatecznych

22.01.2021r. – termin wystawienia ocen półrocznych

28.01.2021r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

04.02.2021r.- podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej

 

 

II półrocze

14.05.2021r. – termin poinformowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

11.06.2021r. – termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

17.06.2021r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

29.06.2021r.- podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej