Przedszkole zamknięte

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją władz ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców od 27.03.2021 do 09.04.2021  przedszkole zostanie zamknięte.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W przypadku zaistnienia potrzeby zorganizowania opieki dla dzieci rodziców z wyżej wymienionych grup zawodowych, rodzice zwracają się do dyrektora szkoły z wnioskiem.