21.09.2021 ZEBRANIA SZKOŁA

Szanowni Państwo,

Dnia 21.09.2021 o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z wychowawcami klas 1-8. Na zebraniu między innymi dokonacie Państwo wyboru klasowej Rady Rodziców. Po zebraniu z wychowawcami odbędzie się spotkanie klasowych Rad Rodziców oraz Rady Rodziców Zespołu z Dyrektorem szkoły.