Rozpoczął się egzamin z języka polskiego!

Rozpoczął się egzamin z języka polskiego!
120 minut mają uczniowie z klasy ósmej, by rozprawić się że wszystkimi egzaminacyjnymi zadaniami. W naszej szkole egzamin pisze 40 uczniów, a zasiadają oni w dwóch salach. Dwoje uczniów przystąpiło także do egzaminu w języku ukraińskim. POWODZENIA!!!