ZWROT PODRĘCZNIKÓW I STROJÓW SPORTOWYCH

Szanowni Państwo,
Prosimy o zwrot podręczników szkolnych oraz strojów sportowych do dnia 21.06.2022.
Podręczniki oddajemy do biblioteki szkolnej, do pani Ani Germanowicz, natomiast stroje sportowe do pani Katarzyny Chrząszcz.
Przypominamy, że zwrot podręczników w stanie nieuszkodzonym oraz strojów sportowych jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez ucznia świadectwa szkolnego!