Organizacja dnia 10.02.2023

Organizacja dnia 10.02.2023
Lekcje według obowiązującego planu dla klas 1-3 do godziny 10:00.

Zabawa karnawałowa dla klas 1-3 oraz grupy 0 (przedszkole) od godziny 10:00 – 11:30

Lekcje według obowiązującego planu dla klas 4-8 do godziny 12:00.

Zabawa karnawałowa dla klas 4-8 od godziny 12:00- 13:30

Obiad godzina 11:30

Po zabawie karnawałowej dzieci z Rokitek idą do domu lub są odbierane przez rodziców.

Uczniowie podczas zabawy przebywają pod opieką wychowawców oraz nauczycieli, którzy w tym czasie mają w danej klasie lekcje.

Kursy powrotne autobusu
1 Kurs dla klas 1-3 o godzinie 12:00
2 Kurs dla klas 4-8 o godzinie 13:30
3 kurs autobusu dla przedszkola o godzinie 14:30

W tym dniu przedszkole czynne do godziny 15:00