ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 23.06.2022 o godzinie 17.00 odbywa się zakończenie klas 8.

Dnia 24.06.2022 o godzinie 9.00 zakończenie klas 1-7.