Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach)

 

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK POLSKI MATEMATYKA
KLASA A KLASA B KLASA A KLASA B KLASA A KLASA B
78 71 60 60 66 54
SZKOŁA 74 60 59
GMINA 65 57 52
POWIAT 62 54 49
WOJEWÓDZTWO 68 58 55
KRAJ 67 60 57