Z lornetką i taśmą w terenie!!!

Dzisiejsze zajęcia koła przyrodniczo- matematycznego rozpoczęliśmy od przeglądu literatury, dzięki której możemy rozpoznać drzewa, ptaki, rośliny, czyli od przewodników do oznaczania roślin i atlasów zwierząt. Po zgromadzeniu odpowiednich przyrządów: lornetek, lup, taśm mierniczych, udaliśmy się na zajęcia terenowe. Najpierw określaliśmy wiek drzewa, następnie wypatrywaliśmy ptaków, których odgłosy towarzyszyły nam podczas dzisiejszej pracy w terenie. Okazało się, że praca ornitologa jest bardzo ciężka i wymaga niesamowitej cierpliwości, a przecież w filmach przyrodniczych wszystko dzieje się tak szybko…..Zajęcia przygotował mgr Robert Styrkowiec.

GRONO PEDAGOGICZNE