SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2019/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  44 .2018.2019 z dnia 12 czerwca 2019r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2019/2020

Nr w zestawie Zajęcia edukacyjne Autor Tytuł programu Wydawnictwo
SP 01/2019/2020 Edukacja wczesnoszkolna Marzena Kędra „Doświadczania świata” edukacja wczesnoszkolna .Program nauczania dla I etapu kształcenia. Nowa Era
SP 02/2019/2020 Informatyka Michał Kęska Lubię to!” Program nauczania  informatyki w szkole podstawowej Nowa Era
SP 03/2019/2020 Zajęcia komputerowe Grażyna Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej”. MIGRA
SP 04/2019/2020 Informatyka Grażyna Koba Program nauczania. „Z  nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla SP. Klasa IV- VIII”. MIGRA
SP 05/2019/2020 Informatyka Grażyna Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej”. MIGRA
SP 06/2019/2020 Język angielski Dorota Sikora-Banasik „Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III”. Nowa Era
SP 08/2019/2020 Język angielski K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska „Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 09/2019/2020 Język niemiecki Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik „Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej”. PWN
SP 10/2019/2020 Język niemiecki Sylwia Rapacka,K.Wójcik „Program nauczania j. niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej”. PWN
SP 11/2019/2020 Język ukraiński Anna Mazur

Łucja Drozd

„Program nauczania j. ukraińskiego dla klas I-III szkoły podstawowej WSiP
SP 12/2019/2020 Religia Ks. Dr T.Śmiech „W Rodzinie Dzieci Bożych – Program nauczania  religii dla klas I – III szkoły podstawowej” JEDNOŚĆ
SP 13/2019/2020 Religia ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek „Odkrywamy tajemnice Bożego Świata – Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej” JEDNOŚĆ
SP 14/2019/2020 Religia ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin – program nauczania religii dla klasy VI-VIII i gimnazjum: JEDNOŚĆ
SP 15/2019/2020 Religia greko – katolicka Metropolitalna Komisja Katechetyczna Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej  

 

„ Bóg moim Ojcem”

SP 17/2019/2020 Język polski Marlena Derlukiewicz Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII. „Nowe słowa na start!” Nowa Era
SP 18/2019/2020 Matematyka M. Braun

A. Mańkowska

M.Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach IV – VIII.  

Nowa Era

SP 20/2019/2020 Historia Tomasz Maćkowski Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś.” Nowa Era
SP 22/2019/2020 Przyroda Jolanta Golanko „Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 23/2019/2020 Zajęcia techniczne Ł.Łabecki

M. Łabecka

„Program nauczania techniki w szkole podstawowej”. Nowa Era
SP 24/2019/2020 Technika Ł.Becki , M. Łabecka „Jak to działa” Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej” Nowa Era
SP 26/2019/2020 Muzyka Maria Gromek

Grażyna Kilbach

„ Lekcja muzyki.

Program nauczania klas IV-VIII”.

Nowa Era
SP 28/2019/2020 Plastyka Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła. Program nauczania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”. Nowa Era
SP 29/2019/2020 Wychowanie fizyczne U.Białek, J.Wolfart-Piech Magia Ruchu JU.DM-WFs.c.
SP 30/2019/2020 Wychowanie fizyczne Urszula Kierczak „Od zabawy do sportu i rekreacji” IMPULS
SP 31/2019/2020 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

 

FOSZE
SP 32/2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk „Wędrując ku dorosłości” RUBIKON
SP 33/2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie T. Król „Wędrując ku dorosłości” RUBIKON
SP 34/2019/2020 Język ukraiński Anna Mazur

Łucja Drozd

Program nauczania j. ukraińskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej”  

WSiP

SP 35/2019/2020 Religa grecko- katolicka Metropolitalna Komisja Katechetyczna Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej  

„ Poznaję Pana Boga”

 

 

SP 36/2019/2020 Biologia Anna Zdziennicka „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie” Nowa Era
SP 37/2019/2020 Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa” dla klas V-VIII. Nowa Era
SP 38/2019/2020 Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin „Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery”. Nowa Era
SP 39/2019/2020 Fizyka Marcin Braun

Weronika Śliwa

„Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. To jest fizyka”. Nowa Era

 

Pozytywnie zaopiniowany Uchwałą nr 44 .2018.2019 z dnia 11 czerwca 2019r.. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.