Grono Pedagogiczne Przedszkola

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

im. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Wiesława Szapował – dyrektor placówki

mgr Katarzyna Szydełko – wicedyrektor placówki

GMINNE PRZEDSZKOLE W ROKITKACH

mgr Krystyna Kaczka 

 mgr Barbara Łysyganicz

mgr Alicja Gut

mgr Marlena Rudziak – pedagog szkolny – terapeuta

mgr Katarzyna Studzińska – pedagog szkolny – terapeuta

mgr Izabela Firlej-Wielgucka – nauczyciel logopeda, oligofrenopedagog

mgr Dorota Kapłon

ks. mgr Piotr Kutkiewicz