Grono Pedagogiczne Przedszkola

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

im. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Andrzej Urban – dyrektor placówki

mgr Katarzyna Szydełko – wicedyrektor placówki 

GMINNE PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

 

mgr Agnieszka Majka – wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Smyk-Myszograj – wychowanie przedszkolne

mgr Alicja Gut- wychowanie przedszkolne

mgr Alicja Ługowska- wychowanie przedszkolne 

     mgr Dominika Romaszewska- oligofrenopedagog

mgr Marlena Rudziak – pedagog szkolny – terapeuta

mgr Anna Jankowska- psycholog- terapeuta

mgr Izabela Firlej-Wielgucka – nauczyciel logopeda, oligofrenopedagog

mgr Dorota Kapłon- oligofrenopoedagog

mgr Dorota Pachura- religia
mgr Daria Jarosławska- język angielski
mgr Katarzyna Studzińska- oligofrenopedagog

mgr Natalia Saługa- oligofrenopedagog

mgr Daria Rusiecka- wychowanie przedszkolne

mgr Karolina Pietrzyk – oligofrenopedagog