Grono Pedagogiczne Szkoły

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

im. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Andrzej Urban- dyrektor placówki

                                                                        mgr Katarzyna Szydełko- wicedyrektor placówki 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

mgr Danuta Barna – edukacja wczesnoszkolna, biologia, technika

mgr Robert Styrkowiec – matematyka, informatyka, historia

mgr Katarzyna Chrząszcz- wychowanie fizyczne, terapeuta

mgr Dorota Pachura- religia, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Turkosz- informatyka

mgr Magdalena Kędzior- fizyka, chemia, biologia

mgr Joanna Łowkiel- muzyka, plastyka, terapeuta

mgr Gabriela Seweryniak- język polski, język niemiecki

mgr Marlena Rudziak – pedagog szkolny, terapeuta

mgr Anna Jankowska- psycholog szkolny, terapeuta

mgr Izabela Firlej-Wielgucka – nauczyciel logopeda, terapeuta            

mgr Joanna Kalagasidis- nauczyciel współorganizujący, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Daria Jarosławska- język angielski, świetlica

mgr Malwina Rząsa- edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Anna Germanowicz- biblioteka, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Ks. mgr Paweł Berezka- religia grecko katolicka, język ukraiński

Ks. mgr Andrzej Tarnowski- religia rzymsko katolicka

mgr Wiesława Szapował- język polski

mgr Katarzyna Szydełko- język angielski, geografia, doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Studzińska- nauczyciel współorganizujący, świetlica

mgr Kinga Bobela- nauczyciel współorganizujący, świetlica

mgr Jarosława Koczańska- edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Rosińska- nauczyciel współorganizujący, świetlica

mgr Dorota Kapłon- nauczyciel współorganizujący, terapeuta

mgr Daria Rusiecka- nauczyciel współorganizujący, świetlica

mgr Staniszewski Edmund- nauczyciel współorganizujący