Mateusz Kwaśnik naszym przedstawicielem

12 marca w Legnicy odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego Pegazik. Naszą szkołę reprezentował Mateusz Kwaśnik – uczeń z czwartej klasy. To właśnie recytacja fragmentów „Mikołajka” zapewniła mu udział w powiatowych rozgrywkach. Podczas eliminacji w powiecie były dyplomy i album o naszym regionie, który od pani starosty – Janiny Mazur – otrzymali wszyscy recytatorzy i ich opiekunowie artystyczni. Razem z Mateuszem w Legnicy była mgr Gabriela Seweryniak, która czuwała nad swoim uczniem.

GRONO PEDAGOGICZNE