Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.8.2024 WÓJTA GMINY CHOJNÓW z dnia 31.01.2024 r.

od 1 marca 2024 rusza rekrutacja do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitkach na rok szkolny 2024/2025.

Terminy rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Składanie wniosków od 01.03.2024 do 27.03.2024 do sekretariatu szkoły.

 

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 05.04.2024.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów niezakwalifikowanych do 15.04.2024.

 

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia od 22
do 24.04.2024.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2024

 

Od 1 MARCA 2024 wszystkie wnioski/dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładce /pliki do druku/ na stronie www.rokitki.net lub można je także odebrać w sekretariacie szkoły. 

Kolejność złożenia kart nie wpływa na przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły.