Godziny Pracy Świetlicy

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM

Poniedziałek


7:15- 8:45- Gabriela Seweryniak
7:15- 8:00- Robert Styrkowiec
11:30- 14:30- Gabriela Seweryniak
11:30- 15:40- Agnieszka Rosińska
13:30- 14:30- Katarzyna Studzińska

Wtorek


7:15- 8:45 – Gabriela Seweryniak
7:15- 8:00 – Joanna Smyk- Myszograj
11:30 – 15:40- Joanna Smyk Myszograj
12:35 – 14:30 – Kinga Bobela
13:30- 14:30- Katarzyna Studzińska

Środa


7:15 – 8:00 – Robert Styrkowiec
7:15 – 8:45 – Joanna Smyk- Myszograj
11:30 – 14:30 – Kinga Bobela
12:35- 14:00- Agnieszka Rosińska
12:35- 15:40 – Daria Jarosławska

Czwartek


7:15- 8:45 – Robert Styrkowiec
7:15- 8:00 – Joanna Smyk Myszograj
11:30- 13:00 – Daria Jarosławska
13:30 – 14:30 – Kinga Bobela
12:35 – 15:40- Agnieszka Rosińska

Piątek


7:15 – 8:00- Robert Styrkowiec
7:15 – 8:45- Daria Jarosławska
11:30-12:35- Robert Styrkowiec
11:30- 15:40 – Agnieszka Rosińska
13:30-14:30- Kinga Bobela