STAWKA ZA WYŻYWIENIE

 

 

STAWKA ZA MIESIĄC   ZA PRZEDSZKOLE

 

 

60,00 zł – opłata   stała

 

 6,00 zł za dzień –  wyżywienie

 

 

 

 

WYŻYWIENIE  – SZKOŁA

 

                                                                                              6,00 zł za dzień –  wyżywienie

 

 

 

Opłaty uiszczamy do 20 dnia każdego miesiąca u intendenta w szkole w Rokitkach lub na konto (numer rachunku bankowego podano w zakładce pobieranie opłat)