POBIERANIE OPŁAT

Gabinet intendenta
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Opłatę za obiady uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA


Opłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe nr:

96 8644 0000 0000 0778 2000 0040

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, OPŁATA ZA MIESIĄC… Prosimy wpłacać kwoty dokładnie takie jak wskazano przez intendenta.