Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia rozwijające

kl. 1-3

Maria Pater-Ficek „Matematyka jest fajna”

J. Łowkiel Koło wokalno-muzyczne

M. Rząsa Koło taneczne

A. Germanowicz ” Między nami czytelnikami”

kl. 4-8

Koło języka angielskiego D. Jarosławska

Koło matematyczne R. Styrkowiec

Koło gier logicznych R. Styrkowiec

Koło informatyczne M. Turkosz

Koło chemiczne M.Turkosz

Koło zdrowego żywienia G. Seweryniak

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z.d.w kl. 1-3 Marlena Rudziak

z.d.w kl. IV-VII j.polski Wiesława Szapował

z.d.w kl. IV-VII matematyka R. Styrkowiec

zdw. kl. IV-VII angielski D. Jarosławska