Zajęcia w ramach projektu „Wiedza i kompetencje”

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.angielski kl. III D.Jarosławska (wtorek 13.30 – 14.15)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.angielski kl. I D.Jarosławska (czwartek 13.30 – 14.15)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.angielski kl. II D.Jarosławska (pitek 8.00-8.45)
Zajęcia rozwijające kompetencje językowe kl. IV-VIII j. niemiecki I.Rokita (wtorek 7.15-8.00)
Zajęcia rozwijające kompetencje językowe kl. IV-VIII j. angielski K.Szydełko wtorek 14.20 -15.05)
Zajęcia rozwijające- geografia kl. IV-VIII K.Szydełko (piątek 7.15 – 8.00)
Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze kl. IV-VIII R.Styrkowiec (czwartek 8.00-8.45)
koło gier logicznych kl. IV-VII G.Seweryniak (poniedziałek 7.15-8.00, środa 7.15-8.00)
z.d.w. matematyka kl. VII R.Styrkowiec (wtorek 7.15-8.00)
z.d.w. matematyka kl. VIB R.Styrkowiec (piątek 7.15-8.00)
z.d.w. kl. V R.Styrkowiec (wtorek 8.00 – 8.45)
z.d.w. matematyka kl.I M.Pater – Ficek (czwartek 7.15-8.00)
z.d.w. matematyka kl.II M.Pater – Ficek
(poniedziałek 7.15-8.00)
z.d.w. matematyka kl.III M.Pater – Ficek
(piątek 7.15-8.00)
z.d.w. j.angielski kl.VIII K.Szydełko (poniedziałek 13:30-14.15)
z.d.w. j.angielski kl.VI-VII K.Szydełko (czwartek) 7.15-8.00)
zajęcia emocjonalno-społeczne K.Studzińska (czwartek 14.20-15.05 kl. IV-VII, wtorek 12.40-13.25 kl. II-III, piątek 11.50 – 12.35 kl. I)
zajęcia logopedyczne I.Firlej – Wielgucka (poniedziałek 13.30-14.15 kl. V, środa 13.30-14.15 kl. IV)