Kalendarium

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p. Uroczystości /wydarzenia Termin realizacji Odpowiedzialni
1. SPRZĄTANIE ŚWIATA IX 2019 Dorota Pachura

Robert Styrkowiec
Daria Jarosławska

2. Dzień Edukacji Narodowej

PASOWANIE NA UCZNIA

 14 X 2019 Mirosława Wrotna
3. Turniej wiedzy o patronie szkoły X 2019 Dorota Pachura, Joanna Kalagasidis, ks. Tomasz Aszurkiewicz
4. Prezentacja multimedialna na temat życia Jana Pawła II X – XI 2019 Uczniowie klas VI-VIII pod opieką Małgorzaty Turkosz

 

5. Śladami Jana Pawła II- wirtualna wycieczka (Google StreetView) X  – XII 2019 Katarzyna Szydełko, Danuta Barna, M. Woźniak
6. „KARTKI Z KALENDARZA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II” od X 2019

do V 2020

Uczniowie i wychowawcy klas I-VIII
7. ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY „40 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II”

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

16 X 2019

 

Dorota Pachura, Ks. Tomasz Aszurkiewicz, Joanna Łowkiel

8. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI –

II GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATROTYCZNEJ

 

XI 2019

Gabriela Seweryniak

Joanna Łowkiel

Malwina Rząsa, Dorota Pachura

Katarzyna Szydełko

9. Wieczór filmowy XI 2019 Wychowawcy klas
10. ANDRZEJKI SZKOLNE XI 2019 Samorząd Uczniowski

Malwina Rząsa, Katarzyna Studzińska, wychowawcy klas

11. JASEŁKA W SZKOLE

SZKOLNY KONCERT KOLĘD NA GÓRALSKĄ NUTĘ”- DZIEŃ POZNANIA KULTURY GÓRALSKIEJ

XII 2019 Dorota Pachura , Joanna Łowkiel,

Przedszkole grupa 6 – latki

Ks. Tomasz Aszurkiewicz

12. I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – AKCJA CHARYTATYWNA XII 2019 Malwina Rząsa

Samorząd Uczniowski

 

13. ZABAWA KARNAWAŁOWA I  2020 Samorząd Uczniowski

Malwina Rząsa + wychowawcy

14. MARATON PISANIA LISTÓW XII 2019 Gabriela Seweryniak
15. JAN PAWEŁ II NA JĘZYKACH ŚWIATA III 2020 nauczyciele języków obcych + uczniowie
16. GIEŁDA TALENTÓW – DZIEŃ WIOSNY  20 – 21 III 2020 Samorząd Uczniowski

Malwina Rząsa

17. WARSZTATY WIELKANOCNE III/IV 2020 Malwina Rząsa, Mirosława Wrotna, Danuta Barna, Iwona Rokita, Maria Pater –  Ficek, Joanna Kalagasidis
18. UDZIAŁ W SPOTKANIU SZKÓŁ POD PATRONATEM JANA PAWŁA II (TPD) IV 2020 Malwina Rząsa, Iwona Rokita, Joanna Kalagasidis, Joanna Łowkiel
19. II GMINNY KONKURS PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II IV 2020 Izabela Firlej-Wielgucka, Malwina Rząsa
20. OBCHODY 20-LECIA NADANIA SZKOLE IM. JANA PAWŁA II V 2020 Dyrektor, wicedyrektor + wszyscy nauczyciele
21. Montaż słowno-muzyczny o pontyfikacie Jana Pawła II

 

V2020 J. Łowkiel, I. Rokita, G. Seweryniak, Dorota Pachura

ks. Tomasz Aszurkiewicz

22. Projekty na temat pontyfikatu Jana Pawła II (pielgrzymki, zajęcia sportowe, teatr). V2020 Wychowawcy klas, uczniowie, rodzice
23. Prezentacja multimedialna na temat 20-lecia nadania imienia szkole (Kronika Szkolna) V2020 M. Rząsa, I. Rokita, R. Styrkowiec, K. Studzińska

I.Firlej – Wielgucka

24. TURNIEJ SPORTOWY „SPRAWNY JAK ŚWIĘTY” V2020 Katarzyna Chrząszcz + wychowawcy
25. TWORZENIE FLAGI PAPIESKIEJ NA BOISKU SZKOLNYM V 2020 Wszyscy nauczyciele, uczniowie
26. UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM MAMY I TATY  26 V 2020 Maria Pater – Ficek, Mirosława Wrotna, Danuta Barna
27. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI  3 – MAJA + ŚWIĘTO FLAGI  3  V 2020 Robert Styrkowiec, Dorota Pachura,
28. GMINNA SPARTAKIADA SPORTOWA IX 17 -VI 2019/20 Katarzyna Chrząszcz
29. FESTYN RODZINNY V 2020 Wiesława Szapował, Katarzyna Szydełko + wszyscy nauczyciele
30. Konkurs (pokaz) kulinarny „Najsmaczniejsza Kremówka Papieska”. VI 2020 Gabriela Seweryniak, Katarzyna Chrząszcz, Dorota Pachura, Malwina Rząsa, Iwona Rokita + rodzice
31. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAMY WAKACJE

VI 2020 Gabriela Seweryniak, Joanna Łowkiel
32. WITAJ SZKOŁO – ŻEGNAJCIE WAKACJE 01 IX 2020

Katarzyna Chrząszcz, Daria Jarosławska