Kalendarium

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.p. Uroczystości /wydarzenia Termin realizacji Odpowiedzialni
1. SPRZĄTANIE ŚWIATA IX 2018 Danuta Barna

Robert Styrkowiec

2. II GMINNA GALA TALENTÓW IX 2018 Wiesława Szapował, Katarzyna Szydełko, Dorota Pachura,

Joanna Łowkiel, Malwina Rząsa

3. PASOWANIE NA UCZNIA  14 X 2018 Maria Pater – Ficek, Iwona Świątek
 

4.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY „40 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II”

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

16 X 2018

 

Dorota Pachura Ks. Piotr Kutkiewicz, Joanna Łowkiel

 

5.

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI –

II GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATROTYCZNEJ „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”

 

XI 2018

Gabriela Seweryniak

Joanna Łowkiel

Malwina Rząsa, Dorota Pachura

Katarzyna Szydełko

6. ANDRZEJKI SZKOLNE XI 2018 Samorząd Uczniowski

Katarzyna Szydełko, Marlena Rudziak + wychowawcy klas IV-VIII

7. JASEŁKA W SZKOLE

SZKOLNY KONCERT KOLĘD

XII 2018 grupa 3-4 latki, 4-5 latki, 6- latki

Malwina Rząsa, Joanna Łowkiel

8. I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – AKCJA CHARYTATYWNA XII 2018 Izabela Firlej – Wielgucka

Malwina Rząsa

Marlena Rudziak

9. ZABAWA KARNAWAŁOWA I  2019 Samorząd Uczniowski

Katarzyna Szydełko + wychowawcy

10. MARATON PISANIA LISTÓW I 2019 Gabriela Seweryniak
11. GIEŁDA TALENTÓW – DZIEŃ WIOSNY

OLIMPIADA SPORTOWA KLAS I – III 

KONKURS KULINARNY

 20 – 21 III 2019 Samorząd Uczniowski

 Katarzyna Szydełko, Marlena Rudziak

Gabriela Seweryniak

12. WARSZTATY WIELKANOCNE III/IV 2019 Malwina Rząsa, Mirosława Wrotna, Danuta Barna, Iwona Świątek, Maria Pater –  Ficek, Joanna Kalagasidis
13. UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM MAMY I TATY  26 V 2019 Maria Pater – Ficek, Mirosława Wrotna, Danuta Barna
14. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI  3 – MAJA + ŚWIĘTO FLAGI  3  V 2019 Robert Styrkowiec, Dorota Pachura,
15. GMINNA SPARTAKIADA SPORTOWA IX 17 -VI 2018/19 Katarzyna Chrząszcz
16. FESTYN RODZINNY VI 2019 Wiesława Szapował + wszyscy nauczyciele
17. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAMY WAKACJE

VI 2019 Katarzyna Chrząszcz, Joanna Łowkiel,
18. WITAJ SZKOŁO – ŻEGNAJCIE WAKACJE 01 IX 2019 Daria Jarosławska, Małgorzata Turkosz

 

SZKOLNE KONKURSY I OLIMPIADY 2018/2019

L.p. Nazwa konkursu/olimpiady Termin realizacji Odpowiedzialny
1. Olimpiada historyczna kl. IV-VII IV 2019 D.Pachura
2. „Mistrz ortografii klas IV – VII” V  2019 W. Szapował

G.Seweryniak

3. Olimpiada języka polskiego V 2019 W. Szapował

G.Seweryniak

4. Olimpiada języka angielskiego IV – V 2019 K.Szydełko

D.Jarosławska

5. Olimpiada matematyczna IV – VI 2019 R. Styrkowiec
6. Szkolny konkurs ortograficzny klas II – III IV – VI 2019 M.Pater-Ficek

M.Wrotna

7. Olimpiada przyrodnicza kl.IV-VII IV 2019 R.Styrkowiec

D.Barna

8. Konkurs czytelniczy dla kl. I – III,

kl. IV – VII

V 2019 M.Wrotna
9. Konkurs PEGAZIK recytatorski I 2019 G.Seweryniak
10. Konkursy plastyczne:

“Kartka świąteczna – Boże Narodzenie”

“Kartka świąteczna – Wielkanoc”

“Świetlica moich marzeń”

 

XII 2017

III 2018

V – VI 2018

 

D.Pachura

M.Pater – Ficek

M.Wrotna

11. Gminny Konkurs wiedzy

o Janie Pawle II

X 2018 D.Pachura

Ks. Piotr Kutkiewicz

Joanna Kalagasidis