POMORZE GDAŃSKIE I MALBORK ZDOBYTE PRZEZ UCZNIÓW Z ROKITEK

W dniach 4 – 6 czerwca 46-osobowa grupa uczniów  uczestniczyła w wycieczce do Trójmiasta i Malborka. Głównym celem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat historii naszego kraju – bohaterskiej obrony Westerplatte we wrześniu 1939, powrotu Pomorza do Macierzy; poznanie historii i zabytków Gdańska , środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego w okolicy Mierzei Helskiej i Gdyni, zwiedzanie największego zamku krzyżackiego w Malborku. Wspaniała pogoda sprzyjała nam w realizacji bogatego programu wycieczki. Pierwsze dwa dni to Trójmiasto. Odbyliśmy rejs statkiem z  Westerplatte do Gdańska, podziwialiśmy Stare Miasto w Gdańsku. W Wartowni Nr 1 na Westerplatte, w jednym z nielicznych oryginalnych budynków dokumentujących czasy niemieckiej agresji na Polskę, oglądaliśmy pamiątki po mjr Sucharskim. Przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i  okręcie Muzeum ORP Błyskawica poznaliśmy historię obrońców wybrzeża. Znaleźliśmy też czas na rekreację na plaży, żeby poczuć przedsmak zbliżających się wakacji. Byliśmy na stadionie  Energa Gdańsk  oddanym do użytku 19 lipca 2011 roku. Zwiedzaliśmy, siedzieliśmy w loży VIP-ów.
Spacerowaliśmy po sopockim molo / tutaj poznaliśmy, co to jest zmienna pogoda nad morzem / i słynnym Monciaku.
W ostatnim dniu zaplanowano zwiedzanie zamku w Malborku. Obiekt ten budowano 40 lat i uznawany jest za największy zamek z cegły w Europie. Wrażenie robi jednak nie tylko ogrom zamku, ale też detale architektoniczne, historia tej budowli i odbywające się tu efektowne rekonstrukcje, które pobudzają wyobraźnię. Mieliśmy  możliwość z pomocą pana i pani przewodnik zobaczyć te wszystkie szczegóły. Poznaliśmy historię zwiedzanego obiektu. W czasach swojej świetności był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, z czasem jego znaczenie malało, a podczas II wojny światowej służył za stajnie i magazyny. Od kilkudziesięciu lat jest siedzibą Muzeum Zamkowego, które gromadzi kolekcje militariów, wyroby z bursztynu, ceramikę oraz zabytki archeologiczne. Nasza uwaga skupiona była także na znajdujących się na obszarze zamku: pałacu mistrza, spichlerzu i wozowni. Z ogromnym zaciekawieniem przemierzaliśmy kolejne korytarze zamkowe. Atrakcją w tym dniu był także obiad w bistro, w którym odbyły się Kuchenne rewolucjeMagdy Gessler.

W drodze powrotnej zjedliśmy posiłek  w wyczekiwanym od początku wycieczki Mc Donald’s. Wychowawcy, widząc zadowolenie na naszych twarzach, zaplanowali  już następne spotkanie z nową przygodą. Dziękujemy tym Państwu, którzy nas  wsparli,  dzięki którym mogliśmy trochę poszaleć na wycieczce… kulturalnie!!!!! No i przede wszystkim naszym kochanym Rodzicom i opiekunom. Ahoj przygodo !!!

                                                             Wycieczkowicze ZSP Rokitk