Rekrutacja przedszkole

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Rokitkach

Obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

 

Kryteria dodatkowe ustalone przez Wójta Gminy Chojnów:

  1. Dziecko uczęszczało do przedszkola w poprzednim roku – 5 pkt.
  2. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko zamieszkali na terenie Gminy Chojnów pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się /studiują w systemie stacjonarnym (dokumenty poświadczające zatrudnienie) – 4 pkt.
  3. Rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w przedszkolu – 3 pkt.
  4. Jeden z rodziców dziecka pracuje (dokumenty poświadczające zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy) – 2 pkt.
  5. Rodzice dziecka korzystają z pomocy GOPS-u (oświadczenie rodzica kandydata o korzystaniu z pomocy GOPS-u) – 1 pkt.

bezpośredni link do podań:

http://rokitki.net/pliki-do-druku/