„Pusta klasa” udana!!!

Nasze klasy świeciły dzisiaj pustakami, ale nie dlatego, że nie było dzieci, nie, nie !!! Były. Tylko, że zajęcia dzisiaj odbywały się na dworze, a wszystko z powodu akcji – „dzień pustej klasy”, do którego przyłączyła się nasza placówka. Dzięki temu były zajęcia sensoryczne, wspólne malowanie, a nawet wodna zjeżdżalnia. Dlatego kilka dni temu nasze grono pedagogiczne prosiło uczniów o przyniesienie dodatkowego stroju zmiennego w piątek i dodatkowej butelki z piciem. Dzisiaj na specjalnej mapce – okazało się, że jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która przyłączyła się do akcji. Jak widać – pomysł pań: mgr Katarzyny Studzińskiej oraz mgr Malwiny Rząsy wypalił.

GRONO PEDAGOGICZNE