zakończenie roku szkolnego 2018/19 – część 3

Po Gali Oskarów rozdano nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub udzielali się w Samorządzie Uczniowskim czy Szkolnej Radzie Wolontariatu. Nagradzano także tych, którzy reprezentowali szkołę w każdych zawodach i dzięki temu np. Wiktor Gryz otrzymał koszulkę z podpisami wszystkich zawodników Zagłębia Lubin. Były także nagrody za 100 % frekwencje, za najwyższą średnią w szkole, którą w tym roku otrzymał Szymon Wolski oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Na koniec oficjalnie pożegnano księdza Piotra Kutkiewicza, który za tydzień zmienia parafię. Wszystkim życzymy samych dobrych chwil w czasie wakacji, udanego i bezpiecznego wypoczynku.

GRONO PEDAGOGICZNE