Nasze KRUSnalki

Nasze KRUSnalki
„Bezpieczny KRUSnal”- pod takim hasłem odbył się dzisiaj powiatowy etap VIII Dolnośląskiego Konkursu organizowanego prze Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadków występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym. Konkurs na każdym etapie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 28 pytań wyboru i dwóch pytań problemowych.