REKRUTACJA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROKITKACH 2020/2021

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROKITKACH DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Rokitkach ogłasza rekrutację dzieci do Gminnego Przedszkola
w Rokitkach.

 

Naborem w roku szkolnym 2020/2021 objęte są:

  • Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci urodzone od września do grudnia, z najmłodszego rocznika podlegającego naborowi.
  • Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
  • Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas gdy są wolne miejsca w najmłodszej grupie przedszkolnej.

Terminy rekrutacji do przedszkola:

  • Od 2 marca 2020r. do 31 marca 2020r.
  • Weryfikacja wniosków i ogłoszenie wyników rekrutacji do 7 kwietnia 2020 roku.
  • Podanie do publicznej wiadomości do 20 kwietnia 2020r.

 

Termin postępowania uzupełniającego od 30.04.2020r. do 08.05.2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną i ogłoszenie list do 15 maja 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości do 20 czerwca 2020r.

Kolejność złożenia kart nie wpływa na przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.rokitki.net w zakładce /pliki do druku/.