Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w Nowym 2021. Roku
życzą
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Rokitkach