Certyfikat nadany

Pod koniec września w czasie Tygodnia Szczęścia, jak trwał wówczas w naszej szkole obchodziliśmy także Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Uczniowie zmagali się wówczas w wielu sportowych konkurencjach. Dzisiaj oficjalnie otrzymaliśmy certyfikat, potwierdzający sportową aktywność razem z innymi szkołami w całej Europie.