OD 18.05.2020 NA TERENIE PLACÓWKI ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

OD 18.05.2020 NA TERENIE PLACÓWKI ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE;
* LOGOPEDYCZNE,
*WCZESNEGO WSPOMAGANIA,
*ZAJĘCIA REWALIDACYJNE,
*ZAJĘCIA EMOCJONALNO – SPOŁECZNE.
ZAJĘCIA ORGANIZOWANE SA DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYRAZILI ZGODĘ NA UCZESTNICTWO ICH DZIECI.
DLA UCZNIÓW I DZIECI PRZEDSZKOLA, KTÓRZY NIE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH NA TERENIE PLACÓWKI OBOWIĄZUJE NAUCZANIE ZDALNE.