ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I – III OD DNIA 25.05.2020

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I – III
OD DNIA 25.05.2020
7.15 -8.45 ŚWIETLICA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE A.GUT
8.45 -11.30 ZAJĘCIA Z NAUCZYCIELAMI:
KL.1 – M.WROTNA
KL.2 – M.PATER – FICEK
KL.3- D.BARNA
11.30 – 15.30 ŚWIETLICA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE M.RZĄSA
HARMONOGRAM PRACY MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU GDY ZWIĘKSZY SIĘ LICZBA DZIECI ZGŁOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W SZKOLE. UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ SWOJE PRZYBORY SZKOLNE ORAZ KSIĄŻKI I ĆWICZENIA, ZESZYTY.
PRACA ZDALNA NADAL OBOWIĄZUJE.