Praca szkoły od 19.10.2020

„Informujemy, że  od dnia 19 października 2020 r. placówki oświatowe na terenie Gminy Chojnów pracują normalnie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną ewentualne decyzje o zdalnym trybie nauczania podejmowane będą przez Dyrektora Szkoły, za zgodą organu prowadzącego – po wydaniu jednostkowej opinii SANEPID-u.”