Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Placówki  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej :

  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ZSPROKITKI/Skrytka ESP
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitkach Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) SZKOLAROKITKI/Skrytka ESP.
  • Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Rokitkach Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) PRZEDSZKOLEROKITKI/Skrytka ESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

– ścieżka dostępu: Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Elektroniczna skrzynka podawcza zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.